Projecten

WE HELPEN DE STRAATKINDEREN IN RIO

De Winkel van Sinkel steunt dit jaar het straatkinderen project AMAR in Rio de Janeiro (Brazilië) met € 1000,-. Dat project, opgericht door de enkele jaren geleden overleden Limburgse missionaris pater Martin Cox, wordt al dertig jaar vanuit Limburg gesteund door de stichting Sint Martinus. Voorzitter René Poels is erg blij met de steun van de Winkel van Sinkel. De stichting Sint Martinus hoopt via acties in Limburg en giften van particulieren elk jaar voldoende geld binnen te krijgen om enkele belangrijke projecten voor straatkinderen in Rio de Janeiro te kunnen ondersteunen.

De organisatie in Brazilië heeft een bijzonder jaar afgesloten! In 2016 stond Rio de Janeiro in het teken van de Olympische Spelen en werden de straatkinderen hardhandig uit het centrum ‘geveegd’ om de bezoekers en toeristen een schone stad aan te bieden. Handenvol werk voor de directie en medewerkers van de partner van de Martinusstichting in Rio, de straatkinderenorganisatie AMAR om alles in goede banen te leiden. De crisis in Brazilië is erg groot en de corruptieschandalen liegen er ook niet om. Organisaties als AMAR zijn de dupe en krijgen minder tot geen steun vanuit de overheid. AMAR gaat een van de panden sluiten waar met name de administratie zit en enkele kleinere culturele activiteiten. Inkrimping om te bezuinigen.
Veel straatkinderen zijn getraumatiseerd en worden opvangen in een 24-uur crisisopvanghuis. De directie van AMAR heeft de Martinusstichting gevraagd om te helpen bij de dagelijkse maaltijden.

“Wij hebben pater Martin Cox op zijn sterfbed beloofd om zijn werk in Rio te blijven steunen. Dat kunnen we niet alleen en hebben daarbij de hulp nodig van particulieren en organisaties in Nederland. Daarom zijn we ook zo blij met de bijdrage van de Winkel van Sinkel”, aldus René Poels.
“Omdat het een zeer aansprekend en waardevol project is voor de straatkinderen, krijgt het onze steun”, licht penningmeester Harry Schraven toe.
Het geld dat de Martinusstichting ontvangt van de Winkel van Sinkel wordt rechtstreeks overgemaakt naar Brazilië.
In 2018 zal dit ieder kwartaal een bedrag van € 1000,- zijn.

Ook de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst stelde een donatie beschikbaar voor het crisisopvanghuis Casa Frei Carmelo in Rio de Janero.

Meer info: http://www.stichtingsintmartinus.nl


amar kids 3 klein aangepast 1 orig