winkel van sinkel anbiKringloop Winkel van Sinkel in Venray is een zogeheten ANBI: Een van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een gift of donatie aan onze winkel mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Op onze beurt genieten wij als ANBI-instelling van een belastingvoordeel oftewel, over uw gift hoeft de Winkel van Sinkel geen belasting te betalen.

Wat is hiervan het voordeel?
Uw gift kan volledig gebruikt worden voor een of meerdere projecten waarvoor de Winkel van Sinkel is opgericht!
Op de website van de Belastingdienst vindt u alle benodigde informatie.

Jaarrekening Stichting Boekensteun 2020
Jaarrekening Stichting het Zonnelied 2020

De Winkel van Sinkel is een organisatie van vrijwilligers, die goederen inzamelt en voor tweede gebruik aanbiedt ten bate van de armen en minderbedeelden. Dit gebeurt onder auspiciën van de stichtingen “het Zonnelied” en “Boekensteun”beide gevestigd te Venray. De winst van de winkel gaat naar projecten voor de armen in Nederland en in de “derde wereld”.
RSIN Stichting Het Zonnelied 006891950
RSIN Stichting Boekensteun 808402262

Bestuurssamenstelling beide stichtingen:
J.W.Aveskamp, voorzitter
L.J.H. Deuling, secretaris
H.J.H.M.Schraven, penningmeester
M.J.A. Janssen – Dick, bestuurslid
A.Leijssen – Swinkels, bestuurslid
H.W.M. van Lankveld-Vloet, bestuurslid

De bestuursleden van beide stichtingen en alle vrijwilligers van de Winkel van Sinkel zijn onbezoldigd.

Uit de winst van de Winkel van Sinkel konden in 2020 de volgende projecten worden ondersteund:
5006 Project voor de armen in Palamaner India. Dit project worst uitgevoerd door de paters Fransiscanen (Fr.Charles Arul.) € 4000,-

5159 St.Broodnodig Tilburg Dit project betreft de broosuitdeling voor de armen in Tilburg € 2400,-

5008 Project voor de armen in Mumbai India. Dit project wordt uitgevoerd door de paters Franciscanen (Fr.Leo Ekka) € 4000,-

5066 Project om scholen voor de armen te ondersteunen in Chennai India. Kontactpersoon is Fr.John Bosco in Chennai € 4000,-

5199 Project Antoniuscollege Irian Jaja. Kontactpersoon in Nederland. Pater Nico Dister, OFM € 2000,-

5137 Project voor medische verzorging van de armen in Palamaner India. Dit project wordt verzorgd door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid € 2000,-

5142 Project voor de armen in Palamaner verzorgd door de St.Louis Friary(contactpersoon Fr, Vargese OFM) € 4000,-

5188 Project voor arme meisjes in Assam India. Dit project wordt verzorgd door zusters. Contactpersoon in Nederland is Th. De Deckere, Mill Hill missionaris € 2000,-

5213 Project Nachtopvanghuis voor straatkinderen in Rio Brazilie. Contact is de Stichting St.Martinus € 5000,-

5219 Project Kanthari ( Doel voor ogen ) Nepal. Contactpersoon is Paul Kronenberg uit Venray € 4000,-

5220 Project Kerststal Venray door de Stichting Kerststal Venray € 150,-

5225 Project India van de St. Franciscusstichting € 3500,-

5228 Project naaimachines St. MenzSamen. Kontactpersoon J.Buytendijk- van der Meer € 2000,-

5229 Project Stichting Voedselbank Limburg Noord € 1000.-

In het totaal werd in 2020 € 40050,- aan projecten besteed.