Projecten

PROJECT BEJAARDENHUIS CHINA

Het was 19 november 1931 toen in Lu'anfu midden in de provincie Shanxi (nu Changzhi) de Congregatie van de Franciscanessen van de H. Elisabeth haar tocht begon. Een Chinese Congregatie gestart door de Kleine Zusters van de H. Joseph uit Heerlen die sinds 1922 in China werkten op verzoek van de Franciscanen. Het ideaal van de nieuwe Congregatie was onderwijs, zorg voor zieken, ouderen, weeskinderen en kinderen met een handicap. Veel vondelingen werden door de zusters opgenomen.
Het begin was hoopvol, vol enthousiasme, maar al gauw pakten donkere wolken zich samen en kregen beide congregaties te maken met onderdrukking, vervolging, verbanning uit hun missiegebied. De Nederlandse missionarissen werden in 1952 uit China verdreven. Voor de Chinese zusters brak een zware tijd aan. Door de Chinese regering werden zij gedwongen om te werken in fabrieken, in mijnen en op het platteland in ver afgelegen arme gebieden. Zij woonden alleen of hooguit met twee zusters samen; het vormen van een communiteit was niet toegestaan. Ondanks dat communicatie met de andere zusters zeer beperkt en moeilijk was, lukte het hen om in contact met elkaar te blijven. Rond 1986 begon de situatie te verbeteren. De zusters konden elkaar weer ontmoeten, en in de jaren die volgden lukte het weer om in communiteiten te wonen. Bisschop Li OFM van Changzhi heeft de zusters op een geweldige manier geholpen door hen allereerst te bemoedigen en te ondersteunen in het bouwen van een klooster en een klein bejaardenhuis.
De zusters dragen zorg voor bewoners van het bejaardenhuis. Eén van hen is arts-apotheker. Daarnaast woont een aantal zusters in de dorpen in de buurt. Zij dragen zorg voor zieken thuis, voor weeskinderen en kinderen met een handicap, pastorale zorg en catechese. Tot nu toe is het niet toegestaan om scholen te stichten en onderwijs te geven.

Het huidige bejaardentehuis is te klein en te beperkt in de mogelijkheden om goede zorg te geven. De behoefte aan goede woongelegenheid en zorg voor ouderen is in de laatste jaren sterk gestegen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ouderen onderdak vinden bij hun kinderen. De Elisabeth Zusters zijn op hun eigen terrein begonnen met de bouw van een nieuw bejaardenhuis voor 150 ouderen. De financiering van de bouw gebeurt tot nu toe door bijdragen van de lokale bevolking en vrienden. De afronding van de laatste fase van de bouw staat eind 2017, begin 2018 gepland. Voor deze fase van de bouw inclusief inrichting is € 120.000,- nodig.
Wij dragen er dit jaar € 1000,- aan bij.