Projecten

'BROODPATER' AL 50 JAAR ACTIEF

'BROODPATER' AL 50 JAAR ACTIEF

50 Jaar betrokkenheid
Gerrit Poels bereikt donderdag 11 mei 2017 de leeftijd van 88 jaar. Samen met zijn vrouw Angelique is hij de drager van de armoede in Tilburg. Op veel verschillende manieren heeft hij zich in vijftig jaren tijd (!) betrokken getoond bij en ondersteuning geboden aan de allerzwaksten in onze samenleving.

opsteker 77 projecten gerrit met zijn vrouw angelique
 
Poels Pollepel
De stichting Poels in Tilburg werkt sinds februari vanuit een apart gebouw met als naam Poels Pollepel’. Voorheen gebeurde alles vanuit de woning van Gerrit Poels. De “broodpater” blijft ondanks zijn hoge leeftijd samen met zijn vrouw en pleegdochter met hetzelfde enthousiasme actief en stimulerend zijn werk doen.
 
Honger
In 2016 kreeg de stichting van onze Winkel € 12.000,- en voor 2017 is € 10.000,- begroot.
Zo dragen wij bij aan de doelstelling van de Tilburgse stichting, namelijk het helpen van kansarmen in de vorm van eten geven aan de mensen die echt honger lijden, want helaas is dit in ons land nog steeds een actueel probleem!
 
Meer info op: www.gerritpoels.nl



TWEE CULTUREN GAAN PRIMA SAMEN!
 
Pater Nico Dister is een oude bekende van de Winkel. Wij ondersteunen hem met twee projecten nog uit de tijd van Huub van der Sande, een van de oprichters van de Winkel van Sinkel.
Pater Nico Dister is bezig met het herstellen en bouwen van het Antonius College in Sentani, Jaypura in Papoea Indonesië. Bij dit complex behoren ook drie kindertehuizen die onder de financiële paraplu van deze scholengemeenschap hun bestaan vinden. Het project wordt in onderdelen gerealiseerd en wij werken dit jaar mee aan het realiseren van de bouw van klaslokalen voor het jongensinternaat.
De Winkel ondersteunt dit project gedurende een aantal jaren en wij lossen dit jaar een termijn van € 5000,00 af om deze bouwwerkzaamheden te kunnen realiseren.
Het bestuur ontving na het overmaken van de gelden een enthousiaste brief van Pater Nico Dister.
Op zijn schoolcampus verbleven deze zomer weer een aantal Limburgse jongeren die via de stichting Global  Exploration kennis kunnen maken met de activiteiten van Yapukepa. Deze organisatie is destijds in het leven geroepen door de paters franciscanen. Er kwam daar, zo schreef pater Dister, een prachtige, enthousiaste uitwisseling tot stand tussen de twee culturen: zij die ons kwamen bezoeken en onze eigen jongeren.  Ze hebben goed samen gewerkt (o.a. de gebouwen onderhouden), gesport, gezongen en gedanst. Ook in dorpen bij ons in de buurt hebben de jonge Nederlanders samen met de plaatselijke bevolking de handen uit de mouwen gestoken en is er een wederzijds contact ontstaan dat voor beide partijen zowel aangenaam als nuttig is geweest.