Projecten

PROJECTEN IN GAMBIA EN BOURKINA FASO

Sinds 2002 beijvert het zuid-Limburgs echtpaar Penders zich, na een rondreis door Gambia, om het leven van de straatarme bevolking daar iets dragelijker te maken. Op eigen initiatief en met hulp van familie, vrienden en vrijwilligers zorgen zij voor de meest elementaire voorzieningen, zoals waterpompen, bouw van schooltjes en zonnepanelen. In Gambia zijn mensen van de eigen bevolking verantwoordelijk voor coördinatie van werkzaamheden, het uitvoeren ervan en het verzorgen van onderhoud.

Er bestaat al jaren goed contact met de Nederlandse arts Dr. Van Noord in Bourkina Faso. Hij adviseert Penders bij zijn werk in Gambia en deze op zijn beurt steunt hèm door sponsoring, inzamelen van kleding enz.

De Winkel van Sinkel gaf een bedrag van € 500,-- met de toezegging van eventuele steun in de toekomst.