Projecten

PROJECTEN IN 2015

Met uw aankoop uit onze winkel steunt u tegelijkertijd een heleboel mensen. Een overzicht van onze projecten in 2015.

The Capuchin Friars Minor Society - India
Bedrag: jaarlijks € 790,00
Het geld is bestemd voor de armen van de Capucijnenparochie in Tirumangalam.
 
Fr. Charles Arulanandam OFM - India
Bedrag: jaarlijks € 2.510,00
Met het geld worden twee melaatsenkolonies geholpen en andere arme mensen in Palamaner (Noviciaathuis Franciscanen in India / St. Louis Friary).
 
Fr. Leos Ekka OFM - India
Bedrag: jaarlijks € 540,00
Begunstigde Assisi Medical Centre St. Clare’s Convent in Basen. Derden participeren in dit project.
 
Street Elfins Educ. and Development Soc. - India
Bedrag: jaarlijks € 1.000,00
Voor de straatkinderen in Madras.
 
Fr. D.F. Bosco - India
Bedrag: jaarlijks € 5.000,00
In 2014 is Father Bosco pastoor geworden nabij Chennai in Nagar. Voor de inrichting van de school heeft hij € 30.000 nodig. Voorlopig helpen wij hem ieder jaar met  € 5.000.
 
Fr. Aruldass OFMCAP - India
Bedrag: jaarlijks € 1.700,00
Bedoeld voor opleidingskosten van arme kinderen in Trichinopoly.
 
Pater Dr. Nico M.J.A. Dister OFM - Indonesië
Bedrag: jaarlijks € 5.000,00
Tijdens de jaren 2014, 2015 en 2016 dragen we jaarlijks € 5.000 bij aan de oprichting van het Antonius College zodat opleidingen op alle niveaus geboden kunnen worden.
 
Society of Daughters of Divine Providence - India
Bedrag: jaarlijks € 4.000,00
Wij steunen hier een Lepra kolonie in Palmaner zodat wij een bijdrage leveren voor voeding en kleding.
 
Fr. Varghese OFM -India
Bedrag: jaarlijks € 2.270,00
De parochiepriesters van Palmaner houden zich hier bezig met vele sociale activiteiten waaronder de opvang van kinderen in de diverse dorpen, die tot de parochie behoren.
 
St. Mary's Home for Children - India
Bedrag: jaarlijks € 3.405,00
De FMM zusters in Kotagiri hebben hier drie conventen waarvan een voor de opvang van 80 weeskinderen. Met onze bijdrage steunen wij hen in de voeding en opvoeding.
 
St. Francis Boys' Home - India
Bedrag: jaarlijks € 3.000,00
De paters Franciscanen in Cochin hebben een opvanghuis voor weeskinderen (jongens). Wij helpen hen met ons geld met opvoeding, onderhoud en kleding.
 
Generalaat Kleine Zusters van de H. Joseph - Indonesië
Bedrag: jaarlijks € 6.000,00
Wij proberen de zusters weer een stuk op weg te helpen vanwege eerder verloren infrastructuren.
 
Stichting Brood Nodig - Nederland
Bedrag: jaarlijks € 12.000,00
Het geld is bestemd voor de zorg van armen, allochtonen drugsverslaafden en hun gezinnen in de gemeente Tilburg. Vrijwillig zet Gerrit Poels zich iedere nacht in voor het bezorgen van brood bij de allerarmsten. Daarbij staat hij ze financieel overdag bij met raad en daad.
 
Nederlandse Regio Congregatie van Mil Hill - India
Bedrag: jaarlijks € 3.000,00
Drie uur rijden van Varanasi ligt Badlapar. Bij Thomas en Jeny Valsama, een jong onderwijzersstel uit Kerala, is daar een privé-school gestart. Zij zijn daartoe gestimuleerd door de Paters van Mil Hill en dat zijn Thaddy Deckere en Frans Baartman. Hun ideaal is de bouw van een nieuw schoolgebouw om aan de groeiende vraag te voldoen. De bouw is gestart en in mei 2004 zijn drie klaslokalen opgeleverd. Wij financieren via de congregatie van Mil Hill 2 lokalen.
 
Nederlandse Regio Congregatie van Mil Hill - Soedan
Bedrag: jaarlijks € 2.500,00
Wij helpen de missionarissen van Mil Hill met de Damiaanschool in Masindi in Soedan waar ex-kindsoldaten en vluchtelingen onderwijs krijgen. Soedan is al ruim 20 jaar verscheurd door diverse burgeroorlogen. Het geld is voor de onderwijzerssalarissen.
 
The Director of - India
Bedrag: jaarlijks € 1.000,00
Wij helpen Fr. Antoni met hulp voor extra voeding op school.
 
Rev. Fr. R. Charles OFM Cap - India
Bedrag: € 1.000,00
Bijzonderheden: 2009: Father Charles is een oude bekende van wijlen Pater Huub v.d. Sande. Hij werkt voornamelijk voor kinderen uit de laagste casten. Hij werkt inmiddels in Dingidul (India) en vraagt in 2015 een bijdrage voor de aanschaf van een motorfiets om de veraf gelegen mensen te kunnen bereiken.
 
Werkgroep Ayuda Maya Venray - Guatemala
Bedrag: € 1.500,00
De werkgroep brengt samen met de stichting Ninos en een Belgisch particulier initiatief een nieuw educatief centrum  tot stand in het bergdorpje San Mateo  in Guatemala. Wij steunen deze werkgroep nu al enkele jaren.
 
Heralds of Good News Fr. M. Ignatius - India
Bedrag: € 7.700,00
Het  geld is bestemd voor de financiering van vijf klaslokalen en de aanleg van toiletten in The Good News English Medium Primary School in Nandyal Andhra Pradesh (India). De school wordt geleid door priesters van Heralds of Good News, die zich inspannen om de goede opleiding te verzorgen van arme kinderen.