Projecten

PROJECT KANTHARI

Kanthari is een instituut in Trivandrum, Kerala India waar deelnemers door middel van een intensieve training worden voorzien van technieken, methoden en ideeën om hun visies voor een betere wereld om te zetten in effectieve, relevante maatschappelijke projecten.
De deelnemers komen van over de hele wereld en hebben uiteenlopende achtergronden. Sommigen hebben een universitair diploma, terwijl anderen weinig tot geen formele opleiding hebben. Sommige kandidaten zijn blind of lichamelijk gehandicapt, maar niet iedereen.
Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal grote tegenslagen in hun leven hebben overwonnen en hierdoor gedreven zijn om sociale veranderingen tot stand te brengen. Ze hebben creatieve en unieke ideeën voor een ​​significante verandering in hun gemeenschap, een verandering die een voorbeeld voor andere regio's, samenlevingen, landen als geheel zou kunnen zijn.

Kanthari’s doel is om deze sociale leiders uit de marge van de samenleving een springplank te bieden door middel van een vernieuwend en speciaal hiervoor ontwikkeld opleidingsplan. In een vijf delen tellend en zeven maanden durend programma worden de social change makers bijgestaan door een groep internationale experts, ook wel katalysatoren genoemd. Dit zijn geen leraren op een conventionele manier maar experts die bereid zijn om kennis uit te wisselen met de deelnemers en de nodige energie geven om vooruit te gaan.

Over de oprichters

Sabriye werd toen zij 12 jaar was volledig blind wat haar een groot gevoel van schaamte gaf. Pas toen ze naar een speciaal internaat voor blinden ging, voelde ze zich niet langer zielig en een buitenbeentje. Ze leerde er o.a. het brailleschrift, paardrijden, kajakken en skiën. Daarna studeerde ze Centrale Aziatische Wetenschappen en volgde ze naast Mongolisch en modern Chinees ook modern en klassiek Tibetaans. Ze was de eerste blinde student die Tibetaans leerde. Omdat ze geen notities kon maken ontwikkelde ze het, inmiddels officiële, Tibetaans brailleschrift.
In 1997 reisde zij alleen naar Tibet en bezocht daar met een Tibetaanse vriendin te paard kleine dorpjes. Ze kwam erachter dat daar (voornamelijk door de hoogte) tweemaal zoveel blinden wonen dan elders in de wereld. Ook leerde ze dat er onder de lokale bevolking veel vooroordelen bestaan over blinden. Blindheid werd gezien als een straf voor wandaden uit vorige levens. Omdat er geen school voor blinde kinderen was, besloot ze een school op te richten. Ze wil de kinderen en hun omgeving leren wat ze zelf ooit heeft ervaren, namelijk dat je ondanks je handicap een volwaardig leven kan lijden zonder hulpeloos te zijn. Ze wil ze een gevoel van eigenwaarde geven.

Tijdens haar reis door China en Tibet in 1997 leerde Sabriye Paul Kronenberg uit Venray kennen. In 1998 keerden ze beiden naar Lhasa terug om de school te starten. Later hebben ze de organisatie Braille without Borders opgezet.

Met eigen geld, veel vallen en opstaan, maar vooral veel onbegrip van met name hulporganisaties startten ze met aanvankelijk vijf leerlingen de eerste blindenschool in Lhasa. Voor de kinderen en ouders een zegen. Sabriye krijgt al snel de Tibetaanse naam Kelsang Meto wat Geluksbloem betekent.

In 2009 richt ze, wederom samen met Paul, Kanthari op. In dit instituut geven Sabriye en Paul eigenlijk het stokje door. Ze begeleiden daar op unieke wijze deelnemers van over de hele wereld bij het verwezenlijken van relevante maatschappelijke projecten.
In 2017 ondersteunen wij met een bedrag van € 1000,- dit unieke instituut.

Meer info: www.kanthari.org